SAKRAMENTY » Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU
SAKRAMENT CHRZTU

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

 

 

chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych
księgach liturgicznych... kan. 850

 

sprawowanie sakramentu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego ... rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. kan. 852 pkt 2

 


rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. kan. 855

 

do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich ... aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. kan. 868 § 1

 

Przyjmujące chrzest dziecko winno mieć chrzestnych, którzy wraz z rodzicami przedstawiać
je będą do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.

Do przyjęcia zadań chrzestnego (chrzestnej) może być dopuszczony ten kto:

jest wyznaczony przez rodziców dziecka, albo przez tego , kto ich zastępuje;

ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najśw. Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić; jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej....; nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. kan. 874 § 1

 

 

Sakrament chrztu celebrowany jest w niedziele podczas Mszy Św. o godz. 10:00 i 12.00. Rodzice mogą uzgodnić inny czas Chrztu.

 

Aby spisać akt chrztu jedno z rodziców winno zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed wybranym terminem sakramentu chrztu z kompletem następujących dokumentów:

1.Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

2.Kościelnym aktem zawarcia sakramentalnego małżeństwa,
jeżeli zawarte ono było poza naszą parafią


Rodzice dziecka jak i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w konferencji przed chrztem.

Na Chrzest możno zaprosić kilka par chrzestnych rodziców.