SAKRAMENTY » Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest Św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

                                                                                                              KKK 1213

Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. (...)

Apostołowie i ich współpracownicy udzielali chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa. ( ... ) Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" ( Dz 16, 31 - 33).

                                                                                                              KKK 1226

Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonała i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać.

                                                                                                              KKK 1253

Aby się mogła rozwijać łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców, którzy stają się opiekunami życia powierzonego im przez Boga.
                                                                                                            
  KKK 1251

Na tym także polega rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego.

                                                                                                               KKK 1255

więcej
KRÓTKA HISTORIA… CHRZTU

W społeczeństwach chrześcijańskiej Europy doby średniowiecza, wprowadzenie dziecka do społeczeństwa odbywało się poprzez chrzest. Praktyka ta stała się powszechna i obowiązująca od V wieku, chociaż wielokrotnie nad nią dyskutowano (np.: sobór laterański z 1139 roku groził karami za odrzucenie chrztu dziecka). W czasie reformacji chrzest zakwestionowali anabaptyści. Sobór Trydencki potępił tych, którzy chrzest odrzucali. Tyle tytułem wstępu, teraz przypatrzmy się szczegółom.

więcej