AKTUALIA

Eksperci o adhortacji: ten wymiar miłości to dar Boży

- Dzięki słowom papieża ponownie delektujemy się pięknem tego, że jesteśmy rodzicami - powiedzieli Francesco Miano i jego żonaGiuseppina De Simone, prezentując nową adhortację apostolską Franciszka "Amoris laetitia" na konferencji prasowej w Watykanie. 

Prof. Francesco Miano, wykładowca filozofii moralnej na rzymskim Uniwersytecie Studiów Tor Vergata i prof. Giuseppina De Simone in Miano, filozofka z Wydziału Teologicznego Włoch Południowych w Neapolu - byli oni ekspertami na XIV Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów nt. rodziny w październiku 2015 r.
 
Ich zdaniem adhortacja jest głosem Kościoła, który nie tyle "wchodzi na katedrę", ile "wychodzi na ulice i zamierza pozostać tam do końca". Dzięki temu może "stać się nauczycielką, która pomaga wyjaśnić i za każdym razem odnaleźć sens postępowania". 
 
W centrum adhortacji jest małżeństwo jako "dynamiczny proces", jako wyzwanie, które "wymaga walki i odrodzenia, osobistego zaangażowania i zaczynania ciągle od nowa, aż do śmierci".
 
Wśród nowości dokumentu zauważają fakt, że Franciszek kładzie akcent na uczucia i erotyczny wymiar miłości, który nie jest "dopuszczonym złem" ani też "ciężarem do dźwigania", ale stanowi "dar Boży, który czyni pięknym spotkanie małżonków".

"Kościół nie jest wspólnotą osób doskonałych, ale uczniów w drodze, którzy naśladują Pana, ponieważ uznają siebie za grzeszników, potrzebujących Jego przebaczenia. Zatem życie chrześcijańskie jest szkołą pokory, która otwiera się na łaskę" - stwierdził papież.

O znaczeniu pokarmu eucharystycznego i pokarmu Słowa dla życia Bożym miłosierdziem mówił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W swojej katechezie papież odniósł się do powołania celnika Mateusza i wskazał na potrzebę skruszonego serca, bez którego każde działanie religijne jest nieskuteczne. 

Nawiązując do zgorszenia faryzeuszów faktem, że Pan Jezus zasiadał z celnikami i grzesznikami Franciszek zauważył, że ta decyzja wskazywała, iż także oni mogli być uczniami Pana. Dodał jednocześnie, że bycie chrześcijanami nie czyni nas bezgrzesznymi. Zaznaczył, że zarozumiałość i pycha przeszkadzają w dostrzeżeniu miłosiernego oblicza Boga i w działaniu miłosiernym, choć także faryzeusze są zaproszeni na Bożą ucztę. Dodał, że w obliczu Jezusa żaden grzesznik nie jest wykluczony. 

Ojciec Święty przypomniał, że we wspólnocie chrześcijańskiej stół Pański ma podwójny wymiar: jest to stół Słowa i stół Eucharystii. Słowo Boże przenika w nas i jak skalpel, działa w głębiach, aby uwolnić nas od zła, które zagnieżdża się w naszym życiu. Natomiast Eucharystia karmi nas życiem samego Jezusa i jako potężny środek, w tajemniczy sposób stale odnawia łaskę naszego chrztu. Papież zauważył, że Pan Jezus przestrzega nas także przed religijnością fasadową, a Bóg chce od nas wierności serca, które uznaje swoje grzechy, które się nawraca i staje się na powrót wierne przymierzu z Bogiem.

więcej
Kard. Parolin papieskim legatem na Kongres Miłosierdzia w Wilnie

Kard. Pietro Parolina Papież mianował swoim legatem na Litewski Kongres Miłosierdzia, który odbędzie się w dniach 6-8 maja w Wilnie, jednym z miast, gdzie miały miejsce objawienia św. Faustyny. Watykański sekretarz stanu odwiedzi następnie Łotwę, by uczcić 25-lecie ponownego nawiązania przez ten kraj stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Będzie tam od 11 do 13 maja.

O stałej obecności prześladowań w dziejach Kościoła, choć czasami przybierają one mniej okrutną, bardziej "uprzejmą" formę, kiedy pozbawia się ludzi możliwości wyrażania sprzeciwusumienia mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty w Watykanie. Ojciec Święty nawiązał do opisanego w pierwszym dzisiejszym czytaniu (Dz 7,51-59. 8,1) męczeństwa św. Szczepana.

Franciszek zauważył, że istnieją krwawe prześladowania, jak rozszarpanie przez dzikie bestie ku uciesze publiczności na trybunach lub eksplozja bomby, kiedy ludzie wychodzą ze Mszy św. Ale są też prześladowania w białych rękawiczkach, maskowane "kulturą", usuwające wierzących na margines społeczeństwa, posuwające się do pozbawienia pracy, jeśli człowiek nie dostosuje się do przepisów, które są sprzeczne z planem Boga Stwórcy. Te prześladowania trwają od dwóch tysięcy lat i naznaczają całe dzieje chrześcijaństwa.

 

Papież zauważył, że męczennicy nie tylko oddawali swoje życie za wiarę w Rzymie w początkach Kościoła, ale także i dzisiaj - jak to miało miejsce w dzień Wielkanocy w Pakistanie, gdzie chrześcijanie radowali się Chrystusem Zmartwychwstałym. Zaznaczył, że męczeństwu Szczepana i pierwszych wyznawców Chrystusa odpowiada dziś także męczeństwo ludzi zmuszonych do rezygnacji ze swego zawodu z powodu swej wiary. Jest to prześladowanie przebrane w szaty kultury, nowoczesności, postępu.

więcej
Biblia dostępna już 563 językach

Biblia jest już dostępna w całości w 563 językach, podczas gdy w 2014 roku było ich 542. Poinformowało o tym Niemieckie Towarzystwo Biblijne powołując się na statystyki Światowego Towarzystwa Biblijnego w Londynie. Według informacji towarzystwa biblijne uczestniczyły w ub. roku ogółem w 50 tłumaczeniach.

 
Ponadto, obok całego Pisma Świętego, sam tylko Nowy Testament jest dostępny w 1334 językach (w 2014 roku - w 1324). Natomiast poszczególne części Biblii przetłumaczono na 1.038 języków (w 2014 - 1.020). Tym samym w 2 935 językach dostępna jest przynajmniej jedna z ksiąg Biblii (w 2014 - 2886). Językoznawcy obliczają, że obecnie na świecie jest ok. 6 900 języków żywych. Największą grupę odbiorców, bo ok. trzech milionów, wśród pierwszych tłumaczeń może osiągnąć Biblia w języku sidama. Językiem tym posługują się ludy zamieszkujące południowo-zachodnią Etiopię. 
 
Towarzystwa Biblijna zanotowały też postęp w opracowaniach Biblii dla niewidomych, słabo widzących oraz głuchoniemych. Kompletne tłumaczenie Biblii pismem Braille’a jest obecnie dostępne w języku sinhala, jednym z dwóch urzędowych języków w Sri Lance. Jest to 44 z kolei pełne tłumaczenie pismem Braille’a . Obecnie w towarzystwach biblijnych na całym świecie trwają prace nad ponad 400 tłumaczeniami. 
 
Międzynarodowe Towarzystwo Biblijne skupia 148 towarzystw krajowych z ponad 200 krajów świata.

Po raz czternasty zebrała się dziś Rada Kardynałów, zwana K-9, utworzona w 2013 r. Pomaga ona papieżowi w rządzeniu Kościołem powszechnym i przygotowuje reformę Kurii Rzymskiej. Obrady potrwają do środy 13 kwietnia.


Na poprzednim posiedzeniu w lutym br. Rada Kardynałów przekazała papieżowi propozycje dotyczące utworzenia nowych dykasterii: jednej obejmującej kwestie laikatu, rodziny oraz obrony życia oraz drugiej spraw pokoju, sprawiedliwości i migrantów. Mówiono też o ewentualnych reformach w Sekretariacie Stanu oraz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 

Do Rady Kardynałów należą: kard. Óscar Rodríguez Maradiaga, metropolita Tegucigalpy z Hondurasu - który jest koordynatorem Rady; sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin; kard. Reihard Marx z Monachium; kard. Georg Pell - prefekt Sekretariatu ds. Ekonomicznych; kard. Giuseppe Bertello, przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego; kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa, emerytowany arcybiskup Santiago de Chile (Chile); kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju (Indie); kard. Laurent Monsengwo Pasinya, arcybiskup Kinszasy (Demokratyczna Republika Konga); kard. Sean Patrick O’Malley, arcybiskup Bostonu (USA), oraz bp Marcello Semeraro, ordynariusz Albano (Włochy), jako sekretarz.

więcej

Uczeni w literze Prawa osądzają innych używając Słowa Bożego przeciw Słowu Bożemu, zamykają serce na proroctwo, nie liczy się dla nich ludzkie życie, a tylko ich schematy - powiedział papież podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty w Watykanie.

 

 

W swojej homilii Ojciec Święty odniósł się szczególnie do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Dz 6,8-15) opisującego rozprawę Szczepana przed Sanhedrynem. - Historia mówi nam o wielu ludziach, którzy zostali zabici, osądzeni, choć byli niewinni: osądzeni na podstawie Słowa Bożego przeciw Słowu Bożemu - zaznaczył Franciszek.


Franciszek zauważył, że uczeni w Prawie oskarżali Szczepana, ponieważ "nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał". Postawili więc fałszywych świadków, którzy twierdzili, że słyszeli, jak wypowiadał on "bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu". Komentując te słowa papież wskazał, że serce zamknięte na Bożą prawdę jest przywiązanie tylko do prawdy Prawa, a nawet więcej - do litery Prawa, a jedyne wyjście, jakie dostrzega to kłamstwo, fałszywi świadkowie i skazanie na śmierć. Już Pan Jezus wyrzucał im tę postawę, ponieważ "budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali" (Łk 11,47). Odpowiedź uczonych litery jest bardziej cyniczna niż obłudna: "Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków" (Mt 23, 30). Ojciec Święty zaznaczył, że w ten sposób umywają sobie ręce i uważają siebie za czystych. Ale ich serce było zamknięte na Słowo Boże, zamknięte na prawdę, zamknięta na posłańca Bożego, który przynosi proroctwo, aby lud Boży poszedł naprzód.

więcej

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu między 530 a 550 r. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja.
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek Świętej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu niego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony świętemu archaniołowi Gabrielowi.

więcej

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

więcej
ORĘDZIE   OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2016 ROKU „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13) Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym 1. Maryja, ikona Kościoła ewangelizującego, bo jest ewangelizowany. W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie do słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczać. Dlatego w czasie Wielkiego Postu roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego przebaczenia i bliskości.
więcej