AKTUALIA

Homiilia papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy w Wieczerniku.

Niech zstąpi Duch Twój, o Panie i odnowi oblicze ziemi! Wieczernik.To miejsce było świadkiem wielu niezwykle ważnych wydarzeń. Tu ukształtował się Kościół (gotyckie łuki dodano w czasach krzyżowców)

Drodzy bracia,

Wielki darem, który daje nam Pan, jest to, że gromadzimy się tutaj, w Wieczerniku, aby sprawować Eucharystię. Mówiąc do was te słowa, pragnę skierować serdeczną myśl ku patriarchom katolickich Kościołów wschodnich, którzy uczestniczyli w tych dniach mojej pielgrzymki. Pragnę im podziękować za ich znaczącą obecność, szczególnie dla mnie cenną i zapewniam, że mają szczególne miejsce w moim sercu i w mojej modlitwie.

Tu, gdzie Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami; gdzie ukazał się pośród nich zmartwychwstały; gdzie Duch Święty zstąpił z mocą na Maryję i uczniów. Tutaj narodził się Kościół, a narodził się wychodząc. Stąd wyszedł on z chlebem łamanych w rękach, mając w oczach rany Jezusa i Ducha miłości w sercu.

Zmartwychwstały Jezus, posłany przez Ojca w Wieczerniku przekazał apostołom swego Ducha i z tą mocą posłał ich, aby odnowić oblicze ziemi (por. Ps 104,30).


 

więcej

Gesty papieskie nie mają mocy sprawczej. Nie zmieniają rzeczywistości „z automatu”. Otwierają drogę.

Gdy zaczynam pisać ten komentarz papieski samolot ląduje w Rzymie. W mediach pojawiają się pierwsze omówienia, ale jeszcze nie ma relacji z pierwszego, najważniejszego podsumowania, jakim jest konferencja prasowa na pokładzie samolotu. A była. Franciszek obiecał ją dziennikarzom w drodze do Ziemi Świętej. Prawdopodobnie będą go pytać jak wyobraża sobie spotkanie, na które zaprosił zantagonizowane strony. Być może zainteresują się, wspomnianą w podpisanej wspólnie z patriarchą Bartłomiejem wizją posługi biskupa Rzymu. Ten temat pojawił się już w czasie pontyfikatu świętego Jana Pawła II i z pewnością długo będzie wracał. Choćby w kontekście oświadczenia, jakie krótko przed pielgrzymką wydał patriarchat moskiewski, informując, że deklaracja nie ma żadnej mocy wiążącej dla całego Prawosławia.

Andrea Tornielli w ostatniej z relacji napisał, że była to przede wszystkim pielgrzymka gestów. Spośród wielu jeden zwraca uwagę. Zwraca, ukazując zmianę, jaka dokonała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w pełnieniu posługi Piotrowej. Od sedia gestatoria, czyli tronu na którym noszono papieża, czy rozdawanych niczym relikwie jeszcze za czasów Piusa XII skarpetek papieskich, do papieża z czcią całującego ręce ostatnich ofiar Holokaustu. Papieża w braterskim uścisku z rabinem Abrahamem Skórką i Omarem Abboudem. Od lat marzyliśmy – miał powiedzieć rabin – by uściskać się w tym miejscu. Jak widać marzenia się spełniają.


ks. Włodzimierz Lewandowski

więcej
Przybywa katolików, kapłanów i seminarzystów

Jest nas 1 229 milionów. Na Starym Kontynencie - stagnacja.

Przybywa katolików, kapłanów i seminarzystów Od roku 2005 liczba katolików wzrosła o 10,2 % do 1 229 mln. Katolicy stanowią 17,5 % populacji świata.

Kościół katolicki rozwija się nieco szybciej niż populacja świata. Dzięki Azji i Afryce wrasta też liczba księży. W Europie katolicyzm jest w stadium stagnacji. Takie wnioski można wyciągnąć z najnowszego kościelnego rocznika statystycznego. Zawiera on dane z roku 2012 i podaje tendencje rozwojowe w skali siedmioletniej.

Okazuje się, że od roku 2005 liczba katolików wzrosła o 10,2 % do 1 229 mln. Katolicy stanowią 17,5 % populacji świata. W Europie wspólnota katolicka zwiększyła się o 2 %. Największy wzrost odnotowano w Afryce: 29 procent. O 2 % wzrosła liczba księży, głównie dzięki Afryce i Azji, gdzie odnotowano największy wzrost odpowiednio 24 i 20 %. W Europie księży ubyło o 6 %.

Kategorią, która w Kościele rozwija się najszybciej są diakoni stali. W ciągu 5 lat ich liczba wzrosła o 26 %. Jest ich w sumie 42 tys., głównie w Ameryce i Europie. W Afryce i Azji niemal nie istnieją. Zmniejszyła się natomiast wyraźnie o 7,6 % liczba sióstr zakonnych, ale nie wszędzie. W Afryce i Azji w tej kategorii odnotowano wzrost o odpowiednio 16,7 i 10,5 %. Wzrosła natomiast liczba seminarzystów o niemal 5 %. Ale nie wszędzie utrzymuje się tendencja zwyżkowa. W Europie ich liczba zmniejszyła się o 13 %, a w Ameryce o niemal 3 %. Największy wzrost odnotowano natomiast w Azji 18 %, Afryce 17 % i Oceanii 14 %.


 

Chiny: w Wielkanoc 20 tys. chrztów

W czasie tegorocznych świąt wielkanocnych w Chinach udzielono ponad 20 tys. chrztów. 70 procent nowych katolików to dorośli.

Chiny: w Wielkanoc 20 tys. chrztów,  

Najszybciej Kościół katolicki w Chinach rozwija się w prowincji Hebei, w diecezjach Xing Tai, Handan, Cang Zhou i Heng Shui. Trzeba pamiętać, że w Chinach chrzty, również w wypadku dorosłych katechumenów, udzielane są również przy innej okazji, jak w czasie Bożego Narodzenia, uroczystości Zesłania Ducha Świętego czy świąt maryjnych.
 


 

On udał się do Kazachstanu aby służyć ludziom.

18 maja, bierzącego roku, arcybiskup Miguel Maury Buendia, nuncjusz apostolski w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie w katedrze Matki Bożej Fatimskiej w Karagandzie (Kazachstan), udzielił Święceń Kapłańskich dla diakona Jerzego Lubiańca Ks. Jurek Lubianec ukończył Wyższe Seminarium  Duchowne Matki Bożej Kościoła w Kazachstanie.  19 maja o 19.00 godzinie, w katedrze w Karagandzie, neoprezbiter odprawił Mszę św. Prymicyjną. 

 

O. Janusz Potok, proboszcz katedry w Karagandzie na początku Mszy św. powiedział: „ Dzisiaj Kościół nasz, otrzymał wielki dar – nowego księdza… My chcemy powiedzieć tobie, drogi bracie, iż tobie zawsze będzie towarzyszyła nasza modlitwa.” Na Mszy św. byli obecni rodzice ks. Jurka państwo Lubiańcowie z Solecznik.


Wyrażamy sedeczną wdzięczność Dobremu Bogu, który powołał syna naszej solecznickiej Ziemi do zaszczytnej służby kapłańskiej. Dla księdza Jerzego i rodziców, składamy same najserdeczniejsze życzenia.

Dobry Pasterz niech prowadzi ciebie, drogi księże, abyś dla ludu był ty zwiastunem i orędownikiem Bożego miłosierdzia. 

Ks. Elijas, redaktor kalesninkai.lt

Administrator koleśnicki  


 

Wygląda na to, że Zjednoczone Królestwo, które uchodzi za wzorzec odpowiedniego „uświadamiania” najmłodszych w sprawach seksu boryka się z plagą małoletnich gwałcicieli. Czy właśnie o to chodziło propagatorom „postępu”?

Brytyjska policja właśnie przedstawiła swoje dane, z których wynika, że znacząco wzrosła liczba gwałtów, których dokonują dzieci poniżej… 10 roku życia. Ten fakt szokuje, ale czy powinien budzić zaskoczenie? W ostatnim czasie brytyjskie tabloidy nieustannie informują o przestępstwach seksualnych na dzieciach, których dopuszczają się ich rówieśnicy.

 

Niestety organy ścigania są w takich sytuacjach często bezradne, ponieważ trudno oczekiwać, że kilkuletnie dziecko będzie odpowiadać za swoje czyny, skoro często nawet nie rozumie ich znaczenia.

„The Daily Mail” przypomina, że niedawno żadnej odpowiedzialności nie poniosło dwóch 5-latków podejrzanych o gwałt, ponieważ uznano, że nie potrafią jeszcze wskazać granicy między dobrem a złem. Ich przypadków nie włączono nawet do oficjalnego rejestru.

Statystyka z lat 2009 - 2013 uwzględniła 235 przypadków przemocy seksualnej wśród dzieci. Odnotowano tam ataki dokonane nawet przez 4-letnie dzieci.

Eksperci już alarmują, że takie przypadki są efektem zetknięcia się dziecka z pornografią, czy to w przedszkolu czy szkole. Ciekawe tylko, dlaczego nie zauważają, że wpływ na to może mieć charakter edukacji, która w tajniki seksu wprowadza coraz młodsze dzieci.

Tego zarzutu jednak się nie podnosi. Tak samo jak w przypadku wzrastającej liczbyciąż wśród nastolatek.


 

więcej

Niech Duch Święty pośle nas z pokorą i łagodnością na trudne, ale owocne drogi poszukiwania pokoju – mówił Papież w homilii na Mszy w Ammanie. Franciszek zastanawiał się nad posłannictwem Ducha Świętego, który najpierw namaszcza Jezusa, a potem zostaje dany uczniom jako obiecany dar. Cała papieska refleksja miała wyraźny kontekst geograficzny.

„Jesteśmy tutaj niedaleko od miejsca, w którym Duch Święty zstąpił z mocą na Jezusa z Nazaretu po tym, jak Jan ochrzcił Go w Jordanie (por. Mt 3,16). Tak więc Ewangelia tej niedzieli, a także to miejsce, w którym dzięki Bogu znajduję się jako pielgrzym, zachęcają nas do refleksji nad Duchem Świętym, nad tym, czego dokonuje On w Chrystusie i w nas. A możemy to podsumować w ten sposób: Duch Święty dokonuje trzech rzeczy: przygotowuje, namaszcza i posyła” – powiedział Papież.


 

więcej

Stanowczy apel o pokój w rozdartej bratobójczą wojną Syrii i na całym Bliskim Wschodzie zabrzmiał dziś w miejscu chrztu Jezusa nad Jordanem. Papież Franciszek spotkał się tam z wojennymi uchodźcami, których gościnnie przyjęła Jordania. Uczestniczyli w nim także niepełnosprawni.

Zaraz na początku Ojciec Święty wyznał, że bardzo zależało mu na spotkaniu z tymi, którzy z powodu krwawych konfliktów zostali zmuszeni do opuszczenia swych domów i ojczyzn. Wskazał też na symboliczne znaczenie miejsca, w którym się znajdują. „Przyjmując chrzest od Jana, Jezus zniża się do nas, a poprzez swą miłość przywraca nam godność. Zawsze uderza ta pokora Jezusa, który pochyla się nad ludzkimi ranami, by je uleczyć” – mówił Franciszek.


 

więcej

Mam nadzieję, że moja wizyta przyczyni się do zacieśnienia i rozwinięcia dobrych, przyjaznych relacji między chrześcijanami i muzułmanami – powiedział Franciszek w przemówieniu powitalnym, które wygłosił w pałacu królewskim w Ammanie. Papież zauważył, że Jordania to kraj o bogatej historii i wielkim znaczeniu religijnym dla judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Z uznaniem mówił o wspaniałomyślnej gościnie, jakiej Jordańczycy udzielają uchodźcom, zwłaszcza z sąsiedniej Syrii. Taka postawa zasługuje na uznanie i wsparcie ze strony wspólnoty międzynarodowej – mówił Papież. Zapewnił, że Kościół na miarę swych możliwości pragnie zaangażować się w pomoc uchodźcom i potrzebującym, przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Jordania.


 

więcej
Na Ukrainie okradli rodziny„Niebiańskiej sotni”

Ukraińskie media informują o rozmowie patriarchy Filareta, głowy Patriarchatu Kijowskiego, który przed wczorajszym posiedzeniem Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych spotkał się z pełniącym obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandrem Turczynowem.

Okradli rodziny bohaterów?

W trakcie spotkania patriarcha zapytał Turczynowa, jak zostały rozdysponowane środki zebrane dla rodzin poległych na kijowskim Majdanie oraz w innych miejscach podczas tegorocznych protestów. Wiadomo, że na pomoc miała być przeznaczona kwota 53 mln hrywien, tymczasem rodzinom 133 poległych wypłacono zaledwie jednorazowy zasiłek w wysokości 12 tys. hrywien. Patriarcha zapytał także, jak państwo nadal zamierza prowadzić akcję pomocy rodzinom „Niebiańskiej sotni”, jak na Ukrainie nazywa się poległych na Majdanie. Zapowiedział, że na forum Rady Najwyższej będzie wnioskował o powołanie specjalnej komisji parlamentarnej, która będzie miała wyjaśnić, na co zostały przeznaczone środki uzyskane w znacznym stopniu dzięki ofiarności całego społeczeństwa. Sprawa dystrybucji środków zebranych na pomoc rodzinom poległych na Majdanie, z których wiele znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, stale powraca w ukraińskich mediach. Skarżą się one, że pomimo obietnic ze strony urzędników państwowych, zostały pozostawiane bez pomocy.