AKTUALIJOS

Apie širdies ir kojų Gailestingumo piligrimystę

Šv. Jokūbo kelias, arba Santjago de Compostela – daugeliui katalikų pažįstamas piligriminis maršrutas. Juo galima eiti savaitę, dvi, mėnesį ar visus metus (jei pradėsite nuo savo namų durų). Šiais Gailestingumo metais visame pasaulyje nusidriekė milijardai piligriminių kelių. Vieni ilgesni, vedantys per daugybę didelių katedrų, atvėrusių Gailestingumo duris. Kiti fiziškai labai trumpi, besidriekiantys vien ligonio ar kalinio širdyje. Tačiau visi jie veda prie to paties begalinio Dievo Gailestingumo.

Jei reikėtų reklamuoti Popiežiaus Pranciškaus sumanymą šiuos metus skelbti Gailestingumo jubiliejiniais metais, afišoje rašyčiau, kad Dievo Gailestingumas duodamas visur ir visiškai veltui, dovanai, tereikia norėti Jį pasiimti. Šiemet itin lengva gauti visuotinius atlaidus – gydyti savo sielos, mirusiųjų ir visos Bažnyčios žaizdas. Penkiolika Lietuvos bazilikų, šventovių ir bažnyčių virto ypatingomis dvasios gydyklomis. O kurie negali leistis į šią piligrimystę, Dievas savo Gailestingumą lieja ten, kur jie yra – ligonio lovoje, kalinio kameroje ar atliekant kad ir mažiausią gailestingumo darbą.

Gailestingumo jubiliejaus proga popiežius Pranciškus ir Lietuvos vyskupai kviečia keliauti po Lietuvoje Gailestingumo duris atvėrusias bazilikas, šventoves ir bažnyčias. Mūsų šalyje tokių – penkiolika. Jų sąrašas pateikiamas teksto pabaigoje. Dovana už pastangas atsiverti Dievui – visuotiniai atlaidai, atkuriantys piligrimo ar jo mirusio artimojo ir per tai visos Bažnyčios dvasinę sveikatą.

Atlaidai šiemet teikiami už sąžiningai ir su meile atliekamas katalikiškas pareigas. Tereikia atlikti išpažintį, dalyvauti šv. Mišiose, peržengti Gailestingumo duris vienoje iš penkiolikos bažnyčių, sukalbėti „Tikiu (į) vieną Dievą“, pasimelsti popiežiaus intencijomis. Visą tai padaryti per septynias dienas. Jei Gailestingumo durys per toli nuo jūsų namų, o jūs žūtbūt trokštate atlaidų, vietoj apsilankymo šventovėje galite atlikti vieną iš keturiolikos gailestingumo darbų.

Nuostabu ir tai, kad Gailestingumo vartai gali atsiverti ligonio namuose ir kalinio kameroje. Drąsiai galime perfrazuoti vieną žinomą posakį ir tarti – šiemet Gailestingumas liejasi laisvai.

Pirmieji piligrimai nesnaudžia

Į Kauno katedros raštinę nedrąsiai įžengė senyvo amžiaus moteris. Iš rankinės ji išsitraukė nedidelę smėlio spalvos brošiūrėlę – Gailestingumo jubiliejaus piligrimo pasą. Budinčio kunigo paprašė uždėti antspaudą ir pasirašyti. „Su pasu aplankysiu visas šventoves, kurių durys paskelbtos Gailestingumo vartais. Kol kas aplankiau tik Kauno katedrą. Duok Dieve, aplankysiu visas“, – šypsojosi Adelė.

Jos šeimą Dievas palietė per netektį – neseniai mirė Adelės brolis. Kaunietė gailestingumo piligrimystę žadėjo atlikti vardan artimųjų. „Ypač reikia už gyvus. Brolis buvo pamaldus. O jo vaikas nenorėjo Dievo gailestingumo maldos. Nepažįstam Jėzaus, noriu, kad gyvieji atsiverstų ir Jį pažintų“, – atviravo moteris.

Išlydėjusi ją į tolesnę piligrimystę ir apžiūrėjusi Gailestingumo jubiliejaus piligrimo pasą, kelis klausimus apie šiųmetę piligrimystę uždaviau Kauno arkikatedros bazilikos ceremonijarijui kunigui Artūrui Kazlauskui.

Ar tiesa, kad visuotiniai atlaidai šiemet teikiami už įprastas katalikiškas praktikas?

Taip. Tereikia susiruošti ir pereiti pro Gailestingumo duris. Tereikia įsisąmoninti, kad šis metas – ypatingas. Be to, visuotiniai atlaidai teikiami ir neperžengiant pro Gailestingumo duris. Vietoj to galima atlikti vieną iš Gailestingumo – kūnui ar sielai – darbų. Užtenka jį padaryti, septynias dienas prieš ar paskui būti atlikus išpažintį ir priėmus Komuniją.

Septynios dienos – nėra magiškas skaičius. Jei pirmadienį įeini pro Gailestingumo duris ar padarai gailestingumo darbą, tą savaitę atlieki išpažintį, tai sekmadienį būtinai dalyvauji šv. Mišiose ir taip jau pelnai visuotinius atlaidus.

Stebitės Gailestingumo gausa? Dievo gailestingumas yra dar didesnis nei Gailestingumo jubiliejus. Gailestingumo veidas yra Jėzaus veidas. Gailestingumas – tai pats Jėzus.

Kaip dažnai galime laimėti visuotinius atlaidus?

Vieną kartą per dieną, kad ir visus metus. Juos galima skirti savo asmeninei arba mirusiųjų gerovei.

Kam reikalingas Gailestingumo jubiliejaus Piligrimo pasas? Ar tai reiškia, kad norint patirti Dievo Gailestingumą reikia važiuoti į visas bažnyčias, kurių durys tapo Gailestingumo durimis?

Nereikia. Piligrimo pasas yra sena tradicija. Tarkime, einantieji Šv. Jokūbo keliu taip pat turi piligrimo pasą, kuriame pažymimos piligrimo aplankytos vietos. Tai – suvenyras, atminimas vietų, kuriose buvai. Lietuvoje yra 15 tokių durų, pagalvota, kad turbūt kas nors norės aplankyti visas jas. Nukeliavus galima užsidėti antspaudą – atminimą, kad buvau čia. Tai – savo paties paguodai ir malonumui.

Kodėl Dievo Gailestingumo patirtis vadinama piligrimyste?

Kai pirmą kartą išgirdau, kaip anglai vadina atlaidus, pasirodė, kad tai atitinka žodį „piligrimystė“. Atlaidai apskritai susiję su piligrimyste. Reikia keliauti, eiti į kitą vietą. Anksčiau, jei norėjai praeiti pro jubiliejaus duris, privalėjai keliauti į Romą. Reikėjo aplankyti keturias bažnyčias, kuriose yra šios durys – reikėjo keliauti. Popiežius Pranciškus pirmą kartą per jubiliejų istoriją duris atidaro kiekvienoje katedroje. Dar daugiau – kiekviena kalėjimo kamera ar ligonio palata jam dalyvaujant pamaldose radijo, televizijos ar interneto pagalba yra jubiliejaus durys. Tai dvasinė piligrimystė.

Kiekvienas kalinys, kuris apgaili savo nuodėmes, pripažįsta, kad yra nusidėjęs ir kuris galvodamas apie Tėvo gailestingumą peržengia savo kameros duris, gauna visuotinius atlaidus.

Į piligrimystę reikia išsiruošti – kai ką pasiimti, kai ko atsisakyti, apgalvoti maršrutus. Lygiai toks pat yra dvasinio atsivertimo kelias. Reikia įveikti tam tikrus etapus. Vienas svarbiausių dalykų piligrimystėje – kiti žmonės. Dažnai mąstoma apie užsisklendimą: mano tikėjimas, mano Dievas, mano santuoka, mano Mišios. Kai kurie mūsų pasirenka melstis ne bažnyčioje, kur kiti „trukdo“. Tai – individualizmas. Piligrimystėje esame kartu su kitu. Mokomės pastebėti, kad kitas yra ne trukdis, o bendrakeleivis. Priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra – tai artimo meilė.

Kaip reikia ruoštis piligrimystei?

Popiežiškoji šeimos tarnyba yra paruošusi medžiagą šeimų piligrimystei. Jie siūlo namuose šeimoje sukurti Didįjį Halelį. Tai – viena iš psalmių, kurioje kartojama „nes jo gailestingumas amžinas“. Dievo Gailestingumas amžinas konkrečiu būdu. „Dievas išvedė mus iš Egipto, nes jo Gailestingumas amžinas.“ Kiekviena šeima kviečiama sukurti savo psalmę, tarkime: „Mes susidraugavome, nes Jo gailestingumas amžinas“, „Susilaukėme vaikų, nes jo Gailestingumas amžinas.“ Atėjus į šventovę, šeima kviečiama perskaityti šią dėkojimo maldą bažnyčioje, įžengus pro Gailestingumo vartus. Taip pat šeimos yra kviečiamos nuspręsti kartu atlikti vieną gailestingumo darbą.

Mes dažnai nežinome, kaip daryti gailestingumo darbą. Siūlau prašyti Dievo, kad Jis parodytų, kaip ir kur galėtume padaryti gailestingumo darbą. Ėjimas pro Gailestingumo duris šeimai tampa išbandymu ir kūryba. Kiekviena šeima gauna ką nors netikėto.

Ką daryti žmonėms, kurie negali atvykti į Gailestingumo bazilikas ir bažnyčias?

Kiekviena parapija kviečiama organizuoti piligrimines keliones, kad tikintiesiems būtų lengviau atkeliauti. Jei sustabdo liga, kiekvienas ligonis ar jį prižiūrintis žmogus gali „eiti prie šventųjų durų“ klausydamasis liturgijos savo lovoje. Popiežius Pranciškus sako, kad jie dvasios būdu keliauja ir eina pro Gailestingumo duris. Lygiai taip yra ir atliekant gailestingumo darbus – jie yra perėjimas pro Gailestingumo duris tikrąja to žodžio prasme.

Ką reiškia visuotiniai atlaidai?

Mūsų nuodėmė yra kažkas panašaus į nuėjimą į tualetą atlikti reikalo. Kiekviena nuodėmė palieka kvapą. Bažnyčia duoda mums visuotinius atlaidus kaip dezodorantą, kuris naikina bjaurų kvapą. Tačiau nuodėmė nėra tik kvapas, nuodėmė yra ir mūsų būties sužeidimas. Tarkime, apšmeiždamas žmogų, aš tarsi jį nužudau ir manyje lieka kaltė. Dievas man atleido, aš atšaukiau šmeižtą, tačiau pats likau pažeistas, apgriautas – ir kitą kartą galiu taip pat pasielgti, manyje lieka polinkis – vieną kartą padarius nuodėmę, kitą kartą lengviau nusidėti. Visuotiniai atlaidai gydo mano paties sužeistumą. Tai ne tik sau, bet visai Bažnyčiai padarytos žaizdos gydymas.

Kodėl taip sureikšminamos bazilikų ir bažnyčių durys, vadinamos Gailestingumo durimis?

Durys kaip forma pasirinktos neatsitiktinai. Jėzus yra pasakęs: „Kas įeina per mane, sau randa ganyklą, gauna gyvenimą.“ Bažnyčios durys – tai Kristaus simbolis, įeini į Kristaus gyvastį, Jo gyvenimą, tai, ką Kristus tau dovanoja. Bažnyčios pastatas yra Kristaus mistinio kūno ženklas. Mes, pakrikštytieji, esame Kristaus kūno nariai.

Kuo ypatingos keturiose Romos bazilikose jubiliejų durys, nuo kurių ir kilo Gailestingumo durų mintis? Kokia jų istorija?

Visose keturiose popiežiškosiose bazilikose yra jubiliejų durys. Jos būdavo atidaromos, tiksliau, iškertamos (jubiliejiniams metams pasibaigus anksčiau jas užmūrydavo – aut. past.) kiekvieno jubiliejaus proga. Tai simbolinis jubiliejaus atidarymo ir malonės ženklas. Jubiliejus susijęs su atlaidais – atleidimu laikinos bausmės už atleistas sunkias nuodėmes.

Jubiliejus – malonės metas. Senajame Testamente nurodoma, kad kas 49 metai bus jubiliejaus metai, kai nebus dirbami laukai, nedirbs laisvieji, jų galvijai, vergai. Bus šventės metai – įsižiūrėjimas į tai, ką per 49 metus davė Dievas, džiaugsmo ir šventės laikas. Kodėl 49 metai? Dievas sukūrė pasaulį per 7 dienas. Septyniskart septyni – 49.

Vėliau vienas popiežių nusprendė skelbti atpirkimo metų jubiliejus kas 33 metus, pagal Jėzaus amžiaus skaičių. Tačiau šie jubiliejai buvo vos du. Tuomet popiežiai jubiliejus skelbė kas 25 metus arba kada norėjo. Dabar popiežius Pranciškus paskelbė neeilinį, ypatingąjį jubiliejų – praėjus lygiai 50 metų po Vatikano II susirinkimo uždarymo.

Kodėl tai – Dievo Gailestingumo jubiliejus?

Vatikano II susirinkimas buvo tarsi gailestingojo samariečio gestas. Bažnyčia kaip gailestingasis samarietis apkabino sužeistą pasaulį. Kaip sakė susirinkimo popiežiai, Bažnyčia nori pasauliui duoti ne tiesos ginklus, bet pasiūlyti gailestingumo vaistų. Jie nėra duodami per prievartą, bet siūlomi. Pasaulis gali būti išgelbėtas, jei priims gailestingumo vaistus.

Šiandien Bažnyčia turi iš naujo perprasti savo kaip gailestingojo samariečio vaidmenį.

Kaip vienas iš vaistų siūloma išpažintis. Turbūt ne veltui Gailestingumo bazilikose ir šventovėse šiemet visą dieną ar dalį jos budi kunigai ir vienuoliai. Kokia to prasmė ir mintis?

Tai – gailestingumo ženklas pasikalbėti ir nuodėmių atleidimą gauti norintiems žmonėms. Katedrose paprastai pasikalbėti ir atlikti išpažintį galima visą dieną. Pas mus to iki šiol nebuvo. Gailestingumo metai – gera proga rodyti gailestingumą visą laiką. Kauno katedroje nuo 14 iki 15 val. budi vienuolė, ji atvira pokalbiui. Nuo 15 iki 21 val. budi kunigas, laukia norinčių pasikalbėti ar atlikti išpažintį. Kunigai iš visos vyskupijos pasišvenčia tam pusdieniui.

Kuo dar ypatingi šie Gailestingumo metai?

Popiežius suteikė visiems kunigams galimybę išrišti nuodėmes, kurios buvo rezervuotos tik vyskupui ar jo įgaliotiniam. Viena tokių – abortas. Lietuvoje tokį leidimą ir anksčiau turėjome dėl sovietinių metų anomalijų. Visur kitur tai neleidžiama. Šiais metais popiežius suteikia galimybę išrišti šią nuodėmę visiems kunigams visose pasaulio šalyse. Nuodėmklausiai sako, kad tai – labai veiksminga.

Penkiolika Gailestingumo durų Lietuvoje

Lietuvoje piligriminis Gailestingumo kelias driekiasi per 15 jubiliejinių šventovių. Jose Gailestingumo durys atsivėrė pernai gruodžio 13 dieną ir bus atviros iki lapkričio 13 dienos. Tai Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus vyskupijų katedros, taip pat Šiluvos, Krekenavos, Žemaičių Kalvarijos, Marijampolės bazilikos, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, Aušros Vartų koplyčia (Gailestingumo durys joje užsivers savaite vėliau – lapkričio 20 dieną), Dievo Gailestingumo šventovė ir Vilniaus Šv. Ignoto (Lietuvos kariuomenės) bažnyčia.

Sigita Laniauskaitė